Одблокирајте Firefox од повезивања на интернет

На енглеском