Музика, слике и видео снимци

Сликајте фотографије, снимајте снимке и слушајте музику на Firefox OS телефону.