Музика, слике и видео снимци

Сликајте фотографије, снимајте снимке и слушајте музику на Вашем Firefox OS телефону.