Delete Your Contacts On Firefox OS

Овај чланак се више не одржава, па његов садржај може бити застарео.

Tap the contacts icon to open the contacts application.

After the application is open:

  1. Tap the contact you want to delete.
  2. Tap edit contact and scroll down.
  3. Tap Delete Contact and then Remove to delete the contact permanently.

 

Ови добри људи су помогли у писању овог чланка: Tonnes, feer56, Swarnava, mluna. И ви можете помоћи - сазнајте како.