Историја за Шта је ново у Firefox-у за iOS (верзија 19)

Категорија:
Историја ревизија за:
English, Српски
Прикажи графикон гласова

Сада ћете означити ову ревизију као спремну за локализацију. Да ли сте сигурни да желите да наставите?


Одустани
Измени сараднике

Сарадници документа