Историја за The Adobe Flash прикључак не функционише

Категорија:
Историја ревизија за:
Српски
Прикажи графикон гласова

Сада ћете означити ову ревизију као спремну за локализацију. Да ли сте сигурни да желите да наставите?


Одустани

Сарадници документа