Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Newly created folders won't open???????? OSX 10.9.2 , firefox 29.0.1

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I organized my imported bookmarks from Safari (MacBook) in FireFox 29.0.1 (MacBook). I created a few new folders and sub-folders in the Library view (Firefox/Bookmarks/Show All Bookmarks/Library). Later when I tried opening the newly added folder(s) from the Menu Bar "Bookmarks" tab they would not open (Expand)?

I could still access and open them from (Firefox/Bookmarks/Show All Bookmarks/Library), but not from the top Menue Bar "Bookmarks" tab?

I have clean installed Firefox and the problem is still not resolved?

If anyone has had this problem or has a fix for it your help would be greatly appreciated.

I organized my imported bookmarks from Safari (MacBook) in FireFox 29.0.1 (MacBook). I created a few new folders and sub-folders in the Library view (Firefox/Bookmarks/Show All Bookmarks/Library). Later when I tried opening the newly added folder(s) from the Menu Bar "Bookmarks" tab they would not open (Expand)? I could still access and open them from (Firefox/Bookmarks/Show All Bookmarks/Library), but not from the top Menue Bar "Bookmarks" tab? I have clean installed Firefox and the problem is still not resolved? If anyone has had this problem or has a fix for it your help would be greatly appreciated.

Krejt Përgjigjet (1)

more options