Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I start a topic in the forums?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga Moses

more options

How do I start a new topic in the forums?

For some strange reason I was registered as a contributor but I want to start a new topic. I can't find anything like a "start a new topic" in the forums. Please help!

Thanks in advance.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Start a new topic? You mean "ask a question"? Are you having a problem with Firefox that you need support with?

If so, you've already made a thread. You can simply reply to me what your issue is then I can edit the thread title accordingly.