Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I download themes as .JAR files?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Hello. I would like to make a Firefox Theme, using this theme as a base (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/msn-blue/ ) and this guide (http://www.twistermc.com/959/how-to-create-a-firefox-theme/ ). The guide says to download the theme as a .JAR file. How do I do this? The guide says "Download the theme to your computer. To do this, right click and save link as in Firefox." This doesn't work, just wants me to save a HTML file.


Thanks, Errordotlog

fixed link ~J99

Hello. I would like to make a Firefox Theme, using this theme as a base (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/msn-blue/ ) and this guide (http://www.twistermc.com/959/how-to-create-a-firefox-theme/ ). The guide says to download the theme as a .JAR file. How do I do this? The guide says "Download the theme to your computer. To do this, right click and save link as in Firefox." This doesn't work, just wants me to save a HTML file. Thanks, Errordotlog fixed link ~J99

Ndryshuar nga John99

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Parts of the answer to the question may depend on the Operating System, or the software already installed and you may then have further questions relating to creating an addon, so you probably would be better going on to the Addons Forum and asking over there

more options

MSN - blue is a Persona (lightweight theme) and not a full theme that comes as a .jar file.

A Persona only add a background image to the toolbar area as you can see if you hover the "Add to Firefox" button (you need an allow exception to install software; Tools > Page Info > Permissions).