Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

PC World say you cannot transfer bookmarks from an old Vista laptop to a new Windows 8.1 system.

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I bought a new HP Pavilion laptop from PC World and paid to have the files tranferred from my old laptop to the new one. When I couldn't find my bookmarks they then told me they could not be transferred. Is this correct or can I still retrieve them? I still have the old laptop. I used Firefox on the old laptop as on the new with the same e-mail address and password.

I bought a new HP Pavilion laptop from PC World and paid to have the files tranferred from my old laptop to the new one. When I couldn't find my bookmarks they then told me they could not be transferred. Is this correct or can I still retrieve them? I still have the old laptop. I used Firefox on the old laptop as on the new with the same e-mail address and password.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Every web browser that I have ever seen has had a method for exporting bookmarks in the standard bookmarks.html format.

In Firefox - {Ctrl + Shft + B} to open the Library > Import & Backup -> Export Bookmarks to HTML

or the Backup option

more options