Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

when opening a webpage (such as sky news) always opens on a new tab.

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga philipp

more options

So i search for a web page such as sky news and this bring up a list as normal, however, when i click on the webpage I would expect the webpage to open on the same tab. But it does not, it opens it on a new tab!!??

Krejt Përgjigjet (3)

more options

update ur firefox browser version otherwise reset ur browser

more options

Hi Gaurav,

I have tried both of your suggestions, however, these have not resolved the issue.

Anything else you might be able to think off??

Thank you

David

more options

hi david, in case you are searching on google, there is a preference within google's settings which controls that behaviour: https://support.google.com/websearch/answer/425