Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

reload page doesn't reload javascripts

  • 2 përgjigje
  • 11 e kanë hasur këtë problem
  • 41 parje
  • Përgjigjja më e re nga TheOldFox

more options

Firefox gets javascript-files and css-files from cache after I reload page by pressing F5 or "reload page button". I want FF doesn't get this files from cashe and reload them too. Actual from 23 november 2013

I have made no changes in config, I want to see normal behavior like this: use cashe when you visit again the page, don't use cashe when you manually reload the page

Firefox gets javascript-files and css-files from cache after I reload page by pressing F5 or "reload page button". I want FF doesn't get this files from cashe and reload them too. Actual from 23 november 2013 I have made no changes in config, I want to see normal behavior like this: use cashe when you visit again the page, don't use cashe when you manually reload the page

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Reload/Refresh icon and F5 will always (and always has) reload the page from the cache for faster display.

To bypass the cache and reload the page from the server, press Ctrl+F5 or Ctrl+Shift+R or Shift+Reload button

more options

Follow-up:

You can look at the following add-ons to see if they might be of use to you:

Search for other add-ons - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/