Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to deactivate motion ads

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 233 parje
  • Përgjigjja më e re nga FoxyFirey

more options

I deactivated shockwave flash but the motion graphics at http://www.fitfreak.net/forums/picture_battles/play_931-5726_06bef are still animated, even after reload. Is there something else I could deactivate to turn these off? I don't necessarily want to block them, just prevent the animation. I'm using Firefox 24.

Zgjidhje e zgjedhur

You mean the banner at the up right corner? If yes, it's not flash it's animate image.

What you can do is to add this addon SuperStop.

SuperStop adds a Shift+Esc shortcut that stops background requests and animations even when the Firefox Stop button is disabled.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You mean the banner at the up right corner? If yes, it's not flash it's animate image.

What you can do is to add this addon SuperStop.

SuperStop adds a Shift+Esc shortcut that stops background requests and animations even when the Firefox Stop button is disabled.

more options

That are animated GIF images.

You can set the image.animation_mode pref to once on the about:config page.
You can restart an animation by viewing this image in Tools > Page Info > Media if necessary.

See also SuperStop (Shift+Esc):

more options

Thank you, mixalis88 and cor-el. I opted for the solution requiring the least work (image.animation_mode = once).

Afternote: Still frustrated that I can't marked both responses as answers.

Ndryshuar nga FoxyFirey