Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I hate the new flat Firefox icon; how do I change it back to the nice 3d one?

  • 2 përgjigje
  • 15 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga LTFP

more options

With the upgrade to Firefox 23, you've changed the Firefox icon to a new flat design. It's horrible; I hate it; it looks awful. I want to change it back to the old swish looking 3D style icon. How do I do this please? I'm on Windows 7 64bit.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

There is a whole lot to do to get the old firefox logo back, its not just replacing .png and .jpg files.

more options

This page has .png files of old logo 128*128 works well:

https://blog.mozilla.org/faaborg/2009/06/18/the-new-firefox-icon/

Use this page to convert to .ico file:

http://www.convertico.com/

Save the created icon to local computer.


Then download this and use to replace icon, you need to load your FF application, change appropriate icons, and save. FF can not be running when you save.

Also go to desktop and taskbar, right click icon, go to properties, and change icon.

http://www.angusj.com/resourcehacker/