Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Is it accurate that it costs $99/month for Mozilla Tech Support when needed?

  • 1 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga John99

more options

A relative who has been using FoxFire for years had a major problem with losing his data; after doing all he could (restores, etc.) he called Mozilla Tech Support and they said: Sure, just give us your credit card; the charge is $99 for 30 days of tech support. Did he call the right number?

A relative who has been using FoxFire for years had a major problem with losing his data; after doing all he could (restores, etc.) he called Mozilla Tech Support and they said: Sure, just give us your credit card; the charge is $99 for 30 days of tech support. Did he call the right number?

Zgjidhje e zgjedhur

Sorry to say but your relative has been scammed.

We give support here. Mozilla does NOT give telephone support. If problems persist post on this forum for help.

I am sure there are countless places calling themselves Mozilla Tech Support, or something confusingly similar. Even more common are Microsoft/Windows scams. No doubt whowever it was does not have a traceable website.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Sorry to say but your relative has been scammed.

We give support here. Mozilla does NOT give telephone support. If problems persist post on this forum for help.

I am sure there are countless places calling themselves Mozilla Tech Support, or something confusingly similar. Even more common are Microsoft/Windows scams. No doubt whowever it was does not have a traceable website.

Ndryshuar nga John99