Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

In Windows 7 Professional, Firefox suddenly started using more than one symbol on the taskbar... Why?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 22 parje
  • Përgjigjja më e re nga jscher2000

more options

After installing Firefox it placed a symbol in the taskbar from which to launch it. When moving the mouse above this symbol it would then also display the various tabs that were open in the browser. So, the program was launched from and operating inside this ONE Firefox symbol on the taskbar... there was never (at any given point), more than one symbol.

Now suddenly it started opening a second Firefox symbol in the taskbar in which the browser actually runs and displays the open tabs. In other words I now have one Firefox symbol in the taskbar to launch the browser, and another, second symbol in which the browser runs. I don't want this because it takes up too much space on the taskbar. How can I get back to keeping Firefox limited to one symbol on the taskbar at all times?

Zgjidhje e zgjedhur

Is the first icon "pinned" to the Windows 7 Task Bar in an earlier version? Could you try unpinning and repinning Firefox and see whether that helps?

(I think someone posted this same question yesterday, but I can't find that thread at the moment.)

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Is the first icon "pinned" to the Windows 7 Task Bar in an earlier version? Could you try unpinning and repinning Firefox and see whether that helps?

(I think someone posted this same question yesterday, but I can't find that thread at the moment.)