Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

how to change default upload folder?

  • Pa përgjigje
  • 7 e kanë hasur këtë problem
  • 39 parje
more options

when a form has an upload file control the browser pops up a selection dialog starting in a default folder, can the location of this folder be changed? if i browse to another one in the dialog the new location does seem to be cached somewhere for a few days but gets wiped again eventually

when a form has an upload file control the browser pops up a selection dialog starting in a default folder, can the location of this folder be changed? if i browse to another one in the dialog the new location does seem to be cached somewhere for a few days but gets wiped again eventually