X
Prekeni këtu që të kalohet te versioni për celular i sajtit.

Forum Asistence

Firefox for android 20.0 after update cannot locate exit Button. Please help.

Postuar

No exit tab for Firefox android 20.0 after update previous version there is exit tab. Please help.

No exit tab for Firefox android 20.0 after update previous version there is exit tab. Please help.

Zgjidhje e zgjedhur

Hollësi Shtesë Sistemi

Aplikacion

  • Agjent Përdoruesi: Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:20.0) Gecko/20.0 Firefox/20.0

Më Tepër të Dhëna

jscher2000
  • Top 10 Contributor
7143 zgjidhje 58241 përgjigje

Zgjidhja e Zgjedhur

Does the solution in this thread help: where did the Quit button go?

Does the solution in this thread help: [https://support.mozilla.org/en-US/questions/955185 where did the Quit button go?]

Përgjigje e Dobishme

Thanks, for replying but version 19 did have the exit button but Not in this version 20 still I prefer the built in exit rather than Add on exit stuff.

Thanks, for replying but version 19 did have the exit button but Not in this version 20 still I prefer the built in exit rather than Add on exit stuff.