Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

用C#如何实现为自己实现的插件自动选择操作方式

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 15 parje
more options

为了提高用户的体验,希望用户第一次用火狐浏览器调用我们的插件时不弹出应用程序类型选择框。如何用代码实现?能否用dotNetRDF实现对MimeTypes.rdf文件的修改?急求答案