Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

hyperlinks in my email accounts open up in a blank window..

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 27 parje
more options

hyperlinks in my gmail, or other email accounts open up with a blank window, the address for gmail will start like this example..https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13....... but the same email in IE will open up the proper link as this http://www.salespider.com/My-Potential-Busin-------- and takes me to the url..

Bob Roger

PS..I did do a reset even uninstalled browser....as well

hyperlinks in my gmail, or other email accounts open up with a blank window, the address for gmail will start like this example..https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/13....... but the same email in IE will open up the proper link as this http://www.salespider.com/My-Potential-Busin-------- and takes me to the url.. Bob Roger PS..I did do a reset even uninstalled browser....as well