Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Why is it when I click on my Firefox browser it says, "This Website is offline"? It works but not like it used to. What do I do?

  • 1 përgjigje
  • 6 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

This is what I get onscreen when I click on my Firefox browser:

This website is offline

No cached version is available What's wrong? The most likely causes:

   The server is down for maintenance
   There may be a network problem
   The site may be experiencing excessive load


Retry for a live version of the site What's CloudFlare?

This website uses CloudFlare in order to help keep it online when the server is down by serving cached copies of pages when they are unavailable. Unfortunately, a cached copy of the page you requested is not available, but you may be able to reach other cached pages on the site.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

It is possible that the server is down or otherwise has problems.

Can you post a link to a publicly accessible page that doesn't require authentication (log in) to access it?

You can try to see if you can access the page via a site like Google Translate with a random source language.