Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I open a places.sqlite to look at my lost bookmarks ?

  • 1 përgjigje
  • 10 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

my computer was shut off unexpectedly and my bookmarks lost and i try solution two in this article http://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional but nothing happened i have copy of my bookmark on my computer i import them but some page i bookmarked not appear in this copy and i do reset to firefox and no thing happened again please i need soultoin to recover my lost bookmark

Krejt Përgjigjet (1)

more options

The only way to open a places.sqlite file is to copy the files to a Firefox Profile Folder and open the Bookmarks and History Manager (Library; Bookmarks > Show All Bookmarks).
If you currently have a corrupted or not working places.sqlite file in the profile folder then you need to delete or move that file and remove other places files as well to make Firefox restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.
If that file already has corrupted bookmarks then you need to restore the bookmarks manually from an older JSON backup.