Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

uninstall plugins

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga ds123

more options

i read an answer about manually uninstalling plugins from the add-on menu, this is what was suggested -

In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page.

   Search for the preference: plugin.expose_full_path.
   Double-click on the plugin.expose_full_path preference in the list to change the value to true.
   Enter about:plugins into the Location bar to display the About Plugins page.
   Each entry in the About Plugins page will have "File name:" followed by a path. Use Windows Explorer to navigate to the folder shown for the plugin you want to remove.
   Rename the file to something other than its normal name - e.g. npswf32 becomes Xnpswf32
   Double-click on the plugin.expose_full_path preference in the list on the about:config page to change the value back to false to avoid exposing the plugin path to websites. 

The plugin will be removed.

I searched for plugin.expose_full_path which i cannot find, is their any easier way to remove plugins i don't need?

i read an answer about manually uninstalling plugins from the add-on menu, this is what was suggested - In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page. Search for the preference: plugin.expose_full_path. Double-click on the plugin.expose_full_path preference in the list to change the value to true. Enter about:plugins into the Location bar to display the About Plugins page. Each entry in the About Plugins page will have "File name:" followed by a path. Use Windows Explorer to navigate to the folder shown for the plugin you want to remove. Rename the file to something other than its normal name - e.g. npswf32 becomes Xnpswf32 Double-click on the plugin.expose_full_path preference in the list on the about:config page to change the value back to false to avoid exposing the plugin path to websites. The plugin will be removed. I searched for plugin.expose_full_path which i cannot find, is their any easier way to remove plugins i don't need?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Did you type plugin.expose into the text box at the top of the about:config page? That should be enough to bring up the setting.

more options

That worked, but now nothing for about:plugins is displaying.