Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to get Firefox 13.0.1 to stop displaying current open tab at very top of screen all by itself, when the tab bar is already there?

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Firefox displays the currently open tab at the top of the screen, even though the tabs bar is open.It wastes a lot of screen space!

It is above the menu bar, navigation bar, bookmarks bar and tab bar.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Options > Tabs = un-check Always show the tab bar

more options

Thanks.

I unchecked the "always show the tab bar" box, but the currently open tab still appears above the other four bars that are there: menu, navigation, bookmark and tab bar. I have four tabs open.

more options

Do you mean to see the page title in the Windows title bar?

You can hide the menu bar and display the orange Firefox button.