Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I receive hyper links however am not able to open them and need to. How do I change my setting and what settings do I change to allow for hyperlinks to open URL

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I cannot open hyperlinks that are emailed to me. Please help me with the settings so I can click on the hyperlinks to open the URL. I keep getting an error message that reads:

"This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator."

I never had this problem with IE. Please help. Thanks, I appreciate you.

Best regards, ahb7825 ahbrewster@sbcglobal.net

Krejt Përgjigjet (2)

more options

The operating system has to have a default browser set up in order to do what you want.

more options

See also: