Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

我用的XP系统坏拉,无法修复。我用的火狐浏览器里面有很多书签,以前没有备份,现在用的2003系统,可以看到火狐的安装目录,请问怎么导出来?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 91 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

我用的XP系统坏拉,无法修复,用的火狐浏览器里面有很多书签,以前没有备份,现在同一块硬盘下用的2003系统,可以看到火狐的安装目录,请问怎么导出来?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Do you have access to the Firefox Profile Folder of that broken installation?

The "Application Data" folder in XP/Win2K and the "AppData" folder in Vista/Windows 7 are hidden folders.

  • Go to: Control Panel > Folder Options > "View" tab, and under "Hidden files and folders", select "Show hidden files and folders"
  • To see all file extensions uncheck the box "Hide extensions for known file types"
  • XP: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\