Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I need to move my thunderbird email from an old XP to a new computer with windows 7. I have my UserName but not a password

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
more options

I do not know how to move my T B email account from my old XP system to my new computer with Windows 7. I know my user name but do not know my pass word for the T B account

I do not know how to move my T B email account from my old XP system to my new computer with Windows 7. I know my user name but do not know my pass word for the T B account