Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After update my file button is gone and now I can't print What gives????

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 5 parje
  • Përgjigjja më e re nga Matt_G

more options

I have lost my file button after update and can't print a lot of web pages and emails. I also lost my bookmarks and lost web addresses that I need. Some update. It's so bad that I uninstalled and am using ( Gasp ) Internet Explorer) Please help...

I have lost my file button after update and can't print a lot of web pages and emails. I also lost my bookmarks and lost web addresses that I need. Some update. It's so bad that I uninstalled and am using ( Gasp ) Internet Explorer) Please help...

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi mpg501,

Are you saying that the file, edit, view, etc buttons are missing? Just hit Alt to temporarily enable them. You can add them back for good by going to Firefox > Options and enabling the Menu bar.

You should take a look at this article that describes common questions after upgrading. There is a lot of good information in there.

Hopefully this helps!