Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Version 9.o.1 is incompatible with web.com's Sitebuilder

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 10 parje
more options

I cannot add graphics to my website anymore. Since I updated to v. 9, every time I try to download a picture in SiteBuilder, I get this error message:

"Unexpected Error occurred An error has interrupted communication between your browser and the web site server. Internal errors can have many causes."

According to web.com tech support, it is because SiteBuilder is incompatible with Firefox v. 9

I cannot add graphics to my website anymore. Since I updated to v. 9, every time I try to download a picture in SiteBuilder, I get this error message: "Unexpected Error occurred An error has interrupted communication between your browser and the web site server. Internal errors can have many causes." According to web.com tech support, it is because SiteBuilder is incompatible with Firefox v. 9