Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I, somehow got my home page into full screen mode and can't get back even after multiple reboots. HELP !!!

  • 4 përgjigje
  • 17 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga FireKitty

more options

How do I get my home page out of full-screen mode so I can access my tool bar and use my computer.

Zgjidhje e zgjedhur

it's fine. simply press f11 and it does work. i had this problem and reveiwed this Exact one and pressed f11 and it restored the toolbar.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Try hitting F11

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

it's fine. simply press f11 and it does work. i had this problem and reveiwed this Exact one and pressed f11 and it restored the toolbar.

more options

Thank you guys. I'm OK now withyour help. Happy Holidays or Merry Christmas, whichever you prefer. Yrz, Unkajack

more options

Yes, all you have to do is select F11. I had the same problem. Calm down. Look at the image, laugh, then calm down... ;P