Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

hi i have downloaded mozilla 8 but every time i try to run it it just keeps flashing on and off so I cant use it.It also interferes with other things on my computer.This has only just started happening in the last fortnight.I run windows xp

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 21 parje
more options

I have been using Mozzila without a problem until a fortnight ago when I upgraded to 8.Just prior to that I was having a problem starting mozzilla,it just keeps flashing on and off in the background of my computer.Sometimes I can't log off because I can't shut Mozzilla off even tho I am not able to use it because it won't stay up on the screen

I have been using Mozzila without a problem until a fortnight ago when I upgraded to 8.Just prior to that I was having a problem starting mozzilla,it just keeps flashing on and off in the background of my computer.Sometimes I can't log off because I can't shut Mozzilla off even tho I am not able to use it because it won't stay up on the screen