Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes before opening, but doesn't in safe mode

  • 2 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 34 parje
  • Përgjigjja më e re nga flyfilly

more options

Firefox starts up, sometimes the browser window will actually open, but either way it crashes before it fully loads. I can open it in safe mode and have therefore tried the suggestions in 'Troubleshooting extensions and themes', but it still crashes, even with all add ons and extensions disabled, after removing and reinstalling the latest version of Firefox and resetting the toolbar.

Zgjidhje e zgjedhur

Your crashreport: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-f144bda2-12d0-4a31-94f8-318662111109 This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing. You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it. http://www.trusteer.com/support/en/report-problem According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix. See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Your crashreport: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-f144bda2-12d0-4a31-94f8-318662111109 This is caused by Trusteer Rapport. Try to disable it and see if that stops the crashing. You can stop Rapport using Start Menu > Programs > Trusteer Rapport > Stop Rapport You can ask their helpdesk when an updated version of their product will be made available or, if you don't need this software, uninstall it. http://www.trusteer.com/support/en/report-problem According to the user in question 892517 Trusteer is aware of the problem and working on a fix. See also Bug 699776 - crash in nsXPTCStubBase::QueryInterface involving RapportTanzan7.dll in the stack.

more options

Thanks Swarnava, you're a star. I've removed Rapport and Firefox is back to working as normal. Hooray! Thanks again.