Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

imported bookmark folders from old putor don't show as download options

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 2 parje
more options

Went from xp to windows7 new putor,exported bookmarks from FF7 to FF7 on 64bit machine, now when I bookmark a site the folders don't show giving me the option of placing future bookmarks in them.