Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

cannot load certain websites, cannot find fix

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 45 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I've noticed I cannot load 2 specific websites through Firefox: www.bankofinternet.com and www.quiksilver.com

these sites will not load in any other browser on my computer as well. I've tried loading the pages directly & through google search. I've tried deleting cookies and history and cache, restarting computer.

all other webpages open.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

this is with a MAC by the way

more options

Does it work via Google Translate with a random source language?


Try to disable IPv6.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"