Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get firefox to dominate my browser instead of opening in a seperate page browser?

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 12 parje
more options

I downloaded firefox on my computer but it opened in an entirely different browser, seperate from my home page browser. I wanted firefox to be my main browser. Is Xfinity or Norton, or Internet Explorer keeping firefox from becoming the dominant browser? Or am I doing something wrong when I download?? ruth Do I just try downloading it again or what?

I downloaded firefox on my computer but it opened in an entirely different browser, seperate from my home page browser. I wanted firefox to be my main browser. Is Xfinity or Norton, or Internet Explorer keeping firefox from becoming the dominant browser? Or am I doing something wrong when I download?? ruth Do I just try downloading it again or what?