Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Firefox doesn't start as soon as i click on firefox icon it give me crash message to submit and restart option..alway shows crash message.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

See:

  • bug 680927 NEW Startup crash in mozcomp.dll with Oracle Enterprise, F5 Networks, Passlogix V-GO, IBM Tivoli Access Manager SSO

(please do not comment in bug reports)