Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I write a hyperlink text in a forum

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 2 parje
more options

Please keep this answer simple:

I want to write a hyperlink text in a forum. Can I write the text and high light it and use an insert hyperlink icon? Can I copy the text and hyperlink from my word document?

Please keep this answer simple: I want to write a hyperlink text in a forum. Can I write the text and high light it and use an insert hyperlink icon? Can I copy the text and hyperlink from my word document?