Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

is there free wall paper I can choose to set for my desk top?

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 32 parje
more options

I am very old school & haven't used Mozzila since sometime early in 2010. I lost that Mozzilla & former homepage @ that time I was over riding an ancient (for computers) background for my Mozzila. I guess I'm showing my age using old terms. I need help although some say I'm beyond help. What I have now is Mozilla 6.0.2. & I get confused w/facts.