Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

i installed everything from the list, i am running linux kubuntu 11.04 and i cant get it working!

  • 1 përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

it is saying it needs plugins, video/x-ms-asf

Krejt Përgjigjet (1)

more options