Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get the entire toolbar to display. right side is missing

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I just loaded firefox for the first time- latest version. I have discovered how to size the screen, but it does not change the size of the tool bar. I am missing the right side of the toolbar. I can see the home button, but cannot get to the book mark tool. How do I get it to display

Krejt Përgjigjet (2)

more options

HI. I'm not sure about your problem. Did you change the screen resolution? Maximizing the window isn't giving it the proper dimensions? Cheers.

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).