Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

overnight facebook page is turned around, someone said could be mozilla?

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
more options

i logged into facebook and the home page is different than before. all apps, friends and such are on the right side of page when they should be on the the left. checked with facebook help since you can not chat with them and everyone says firefox, i open with internet explorer and fcebook is ok. never had a problem with firefox and face book before until couple days ago?