Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can not open web site Shutterfly with Firefox

  • Pa përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 7 parje
more options

A few days ago Firefox blocked me from getting into my web site on Shuttrerfly.I get a notice from Shutterfly stating they are having a problem.Checked with Shutterfly and they ARE NOT having a problem.I CAN open my site via Internet Explorer and it works fine.Up ro a few days ago Firefox was working fine with my site.It is just my site that has a problem with Firefox as e-mail and the rest works fine.I deleted Firefox and re-downloaded it but that did not help.Clerared all cookies and no help.Why can I open Shutterfly with Internet Explorer and Can not with Firefox?..My main e-mail address is cretegary@yahoo.com.No help there also.

A few days ago Firefox blocked me from getting into my web site on Shuttrerfly.I get a notice from Shutterfly stating they are having a problem.Checked with Shutterfly and they ARE NOT having a problem.I CAN open my site via Internet Explorer and it works fine.Up ro a few days ago Firefox was working fine with my site.It is just my site that has a problem with Firefox as e-mail and the rest works fine.I deleted Firefox and re-downloaded it but that did not help.Clerared all cookies and no help.Why can I open Shutterfly with Internet Explorer and Can not with Firefox?..My main e-mail address is cretegary@yahoo.com.No help there also.