Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes with error message: "Plugin Container for Firefox has stopped working"

  • Pa përgjigje
  • 16 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
more options

When I open Firefox it seems to be working fine for one minute, then everything freezes and I receive the following error message:

"Plugin Container for Firefox has stopped working --> Check online for a solution and close the program --> Close the Program"

Neither option restores Firefox and I'm left with a frozen (white blurry Not Responding) screen. When I click on the X button, then I get the regular "Firefox is not responding" message and the whole program just shuts down.

Should I disable all plugins and / or this plugin container? How can I do that, if Firefox keeps crashing?

Basically, how can I fix this? Thanks a lot!

When I open Firefox it seems to be working fine for one minute, then everything freezes and I receive the following error message: "Plugin Container for Firefox has stopped working --> Check online for a solution and close the program --> Close the Program" Neither option restores Firefox and I'm left with a frozen (white blurry Not Responding) screen. When I click on the X button, then I get the regular "Firefox is not responding" message and the whole program just shuts down. Should I disable all plugins and / or this plugin container? How can I do that, if Firefox keeps crashing? Basically, how can I fix this? Thanks a lot!