Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

when will mozilla launch browser for symbian....i have seen android mozilla its really cool....how much time shuld v wait for symbian...?

  • 1 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 22 parje
  • Përgjigjja më e re nga kbrosnan

more options

i want mozilla browser for symbian......

i want mozilla browser for symbian......

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Nokia is phasing out Symbian for Windows Mobile. I don't expect Firefox to be released for Symbian.