On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have an american weather toolbar on my toolbar and I can't remove it. I want to remove unwanted toolbars and not hide them. how do I do this

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have an american weather toolbar on my toolbar and I can't remove it. I want to remove unwanted toolbars and not hide them. how do I do this

I have an american weather toolbar on my toolbar and I can't remove it. I want to remove unwanted toolbars and not hide them. how do I do this

Krejt Përgjigjet (1)

more options