Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have an american weather toolbar on my toolbar and I can't remove it. I want to remove unwanted toolbars and not hide them. how do I do this

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have an american weather toolbar on my toolbar and I can't remove it. I want to remove unwanted toolbars and not hide them. how do I do this

Krejt Përgjigjet (1)

more options