Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

correct page not open . but open page another site.

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 35 parje
more options

I use Firefox latest version 5.0.1 . when i type address bar any website name and enter then start advertise and business related website are open. suppose i search any song Google site and then enter so, related webpage not open . the page open in another site.

I use Firefox latest version 5.0.1 . when i type address bar any website name and enter then start advertise and business related website are open. suppose i search any song Google site and then enter so, related webpage not open . the page open in another site.