Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

While watching a Netflix film, I get sound but no voices. How can I fix this?

  • Pa përgjigje
  • 26 e kanë hasur këtë problem
  • 8 parje
more options

We're watching a Netflix film we've downloaded. All the background sounds are heard, but we hear no voices.

We're watching a Netflix film we've downloaded. All the background sounds are heard, but we hear no voices.