Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

set page size to fit screen

  • Pa përgjigje
  • 17 e kanë hasur këtë problem
  • 39 parje
more options

How do I set the page size to permanently fit the computer screen? Without having to zoom every webpage?