On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After updating to the new browser, my password managing program could not work any longer. I had to go back to the previous version but was wondering when this can be fixed?

  • Pa përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
more options

RoboForm password manager stopped working when I updated to the latest version of Firefox. I will contact them as well but I am using rf version 6 and would have to pay (again) to update that program to version 7. This is a vital program because I use a lot of different sites and really would like to continue to use with the Firefox browser.

RoboForm password manager stopped working when I updated to the latest version of Firefox. I will contact them as well but I am using rf version 6 and would have to pay (again) to update that program to version 7. This is a vital program because I use a lot of different sites and really would like to continue to use with the Firefox browser.