Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Updated to Mac OS X to be 10.6.8 & Safari DOA , downloaded Firefox 5 which auto imported all Safari bookmarks. I want to export from FF5, no find "Organize Bookmarks" command.

  • Pa përgjigje
  • 28 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

Updated to Mac OS X to be 10.6.8 & Safari DOA , downloaded Firefox 5 which auto imported all Safari bookmarks. I want to export from FF5, no find "Organize Bookmarks" command.