Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have a windows XP and I use evernote and it is not compatiable with mozilla 5 can i go back to mozilla 4

  • Pa përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
more options

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4